Stichting Voor de Wind beschikt over de ANBI-status. De stichting gaat zorgvuldig om met het geld van alle schenkers en is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Een ANBI-instelling is vrijgesteld van schenkings- en successierechten, als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de Successiewet. Hierdoor kunt u Stichting voor de Wind belastingvrij ondersteunen. Alle details over de belastingregels omtrent uw giften aan een ANBI-instelling vindt u op de website van de Belastingdienst.

Regeling 2012

Sinds 1 januari 2012 geldt voor donateurs van instellingen met een culturele ANBI-status een extra giftenaftrek. Wist u dat uw schenking aan de Stichting Voor de Wind voor 125% aftrekbaar is? Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.