In 2011 was de productie 'Nemo, 20.000 mijlen onder zee' van muziektheatergezelschap 'De Plaats' te zien in de Nicolaïkerk.