Stichting Voor de Wind neemt zich voor om het orgel een natuurlijke rol te laten spelen in het culturele leven, waarbij producties met een prominente rol voor het orgel als vanzelfsprekend gaan ontstaan.

Stichting voor de Wind heeft zijn missie, visie en strategie als volgt geformuleerd:

Missie

Voor de Wind initieert cultuurdiscipline overstijgende orgelproducties. Zij geeft het orgel in artistiek opzicht nieuwe impulsen, zodat het ook andere publieksgroepen dan orgelliefhebbers bereikt.

Visie

Voor de Wind ziet het orgel als een vast onderdeel van het cultuuraanbod, waarbij interdisciplinaire producties met een prominente rol voor het orgel als vanzelfsprekend gaan ontstaan. Zij zorgt voor een herleving van het orgel, en daarmee van vele monumentale gebouwen, als gemeenschappelijk cultureel erfgoed. De vernieuwende vormen die Voor de Wind kiest, trekken het orgel uit haar oude imago en bieden perspectief voor de toekomst.

Strategie

Voor de Wind maakt losse producties of organiseert festivals, waarin zij met een hoge artistieke kwaliteit een breed publiek bereikt. Zij nodigt andere muzikale disciplines en kunstdisciplines uit om een originele samenwerking met het orgel aan te gaan. Dit leidt tot  spannende en verrassende combinaties van het orgel met poëzie, theater, acrobatiek, dans, film en diverse muziekstijlen. Voor de Wind is hierin grensoverschrijdend en verrast het publiek door het rijke artistieke potentieel van het orgel zichtbaar en hoorbaar te maken.

Artistiek leider Reitze Smits is verantwoordelijk voor de artistieke kwaliteit van alle Voor de Wind-producties. Zakelijk leider Paul Meerwijk is verantwoordelijk voor het organisatorische en financiële deel van Stichting Voor de Wind.

Doelstellingen

De doelstellingen van Voor de Wind in een notendop:

·      Het veroveren van een nieuw publiek voor programma´s waarin het orgel wordt gebruikt.

·      Het stimuleren van interdisciplinair gebruik van het orgel binnen de podiumkunsten.·      Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuw orgelrepertoire door compositieopdrachten te verstrekken.·      Het versterken van de positie van orgelpodia, van organisaties die zich met het orgel bezighouden en van het gebruik van de kerk als cultuurpodium.·      Het bijdragen aan de ontwikkeling van talent door als voorbeeld te dienen voor orgelstudenten en hen te motiveren om zich te binden aan Voor de Wind Festivals door middel van programma’s of composities. ·      Het bijdragen aan educatie door workshops aan te bieden, competities voor conservatoriumstudenten in het leven te roepen en door het archiveren van orgelwerken en -projecten voor algemeen gebruik.·      Het creëren van voorstellingen en realiseren van projecten voor kinderen en de jeugd.